Yayınlar

Akademik Yayınlar

Mehmet Bastı, Ender Boyar, “Muhasebe Paket Programı Seçiminde Analitik Ağ Sürecinin Kullanımı“, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No. 34, Dec. 2012, pp. 261-279

Selahattin Karabınar, Ender Boyar, “Mesleki Tükenmişlik Ölçümü: Metodolojik Karşılaştırma“, Akademik Araştırmalar Dergisi, Vol. 13, No. 50, Aug. 2011, pp. 165-178

Ali Haydar Güngörmüş, Ender Boyar, “TMS – 2 Stoklar Standardına Göre, Standart Maliyet Yönteminin Uygulanması“, Mali Çözüm, Vol. 20, No. 102, Nov. 2010, pp. 109-127

Ender Boyar, Ali Haydar Göngörmüş, “Finansal Tablo ve Dipnotlarda Stoklarla İlgili Açıklanması Gereken Hususlar“, Muhasebe Finansman Dergisi, No. 42, Apr. 2009

Ali Haydar Güngörmüş, Ender Boyar, “TMS-2 Stoklar Standardında Öngörülen Normal Maliyet Yönteminin, Sipariş Maliyetine Uygulanması“, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No. 23, Apr. 2009, pp. 315-320

Ali Haydar Güngörmüş, Ender Boyar, “TMS-2 Stoklar Standardında Alışlarla İlgili Olarak Ortaya Çıkan Vade Farklarına Yönelik Bir Uygulama Önerisi“, Vergi Sorunları Dergisi, No. 244, Jan. 2009, pp. 172-179

Ali Haydar Güngörmüş, Ender Boyar, “İnşaat Sözleşmeleri Standardına (TMS – 11) Bir Uygulama Önerisi“, Dayanışma, No. 103, Aug. 2008, pp. 7-15

Ali Haydar Güngörmüş, Ender Boyar, “TMS – 2 Stoklar Standardında Hizmet İşletmeleri İçin Stok Maliyeti ve Bir Uygulama Önerisi“, Vergi Dünyası, No. 322, Jun. 2008

Ender Boyar, Ali Haydar Güngörmüş, “TMS 2 – Stoklar Standardında, Diğer Maliyetler Bölümünün, Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Ele Alınması“, Dayanışma, No. 101, Apr. 2008, pp. 41-44

Ali Haydar Güngörmüş, Ender Boyar, “TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri Standardında, Maliyet Güncellemesi (Eskalasyon) Durumunda, Gelirin Tespiti“, Vergi Dünyası, Vol. Temmuz , No. 311, Jul. 2007, pp. 107-110

Ender Boyar, Ali Haydar Güngörmüş, “TMS 2 Stoklar Standardında Öngörülen Normal Maliyet Yönteminin, Safha Maliyetine Uygulanması“, Muhasebe ve Finansman Dergisi, No. 32, Oct. 2006, pp. 170 – 176

Ender Boyar, Ali Haydar Güngörmüş, “TMS-2 Stoklar Standardında Maliyet Yöntemi ve Bir Uygulama Önerisi“, Muhasebe -Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi, ANALİZ, Vol. 7, No. 16, Oct. 2006, pp. 83-91

Ender Boyar, Ali Haydar Güngörmüş, “Özel (Yap-Sat) İnşaat Firmalarında Maliyet Sisteminin Oluşturulması“, Mevzuat Dergisi (Lebib Yalkın), No. 33, Sep. 2006, pp. 84-90